Bağlama Nasıl  Bir Enstrumandır?

Türk Halk müziğinde kullanımına sıkça rastlanılan bağlama, telli bir çalgıdır. İcrası hem parmakla hem de tezeneyle yapılabilen bu enstrumanın bilinen ilk halinin kopuz olduğu düşünülmektedir. Halk ağzında bir diğer adı da saz olarak bilenen bağlama ile kopuz arasında sadece biçim olarak benzerlik değil çalım stili olarakta benzerlik bulunmaktadır.

Üzerinde 7 ya da 9 tel bulunmaktadır. Ancak bağlamanın türlerine göre tel sayısı çeşitlilik göstermektedir. Bu yüzden sabit bir tel sayısından bahsetmek pek mümkün değildir. İcrası tezene adı verilen bir mızrap yardımıyla yapılmaktadır. Tezenenin yapımında eskiden kiraz sapı kullanılırken günümüzde tezene yapımında plastik tercih edilmektedir.  2012 yılında vefat eden bağlama ustadı Neşet Ertaş ‘’ Bozkırın Tezenesi ‘’ olarak anılmaktadır.

Tarih boyunca ilk kez 18. Yüzyılda bağlama sözcüğü kullanılmıştır. Çalgının adını nerden aldığı tam olarak bilinmemekle birlikte ismini sapa perdelerin bağlanmış olmasından dolayı aldığı düşünülmektedir. Bağlamanın gövde bölümü armut görüntüsünü andırmaktadır ve bu bölümün üzerinde göğüs ve sap kısmını bulundurmaktadır. Bağlamanın üzerinde iki adet eşik bulunmaktadır. Teller alt ve üst eşiğin üzerinden geçip sap kısmında bulunan burgu adı verilen kulaklara bağlanır ve akort işlemi buradan yapılır.

Genellikle saz denilince akla bağlama gelmektedir. Ancak bu yanlış bir kavramdır. Çünkü saz çalgıların tamamına verilen ad iken, bağlama telli tezeneli bir enstrumana verilen bir addır.