Bağlama ve Bağlama Tavırları

Bağlama ve Bağlama Tavırları

Bağlama Tavırları Nelerdir?

bağlamaBağlamanın en güzel özelliği belki de bölgelere özgü çalınmasıdır. Türk Halk Müziği‘ nin kendine has özelliklerle çalınmasına ve bu çalım tarzına tavır adı verilir.

Bir tavırı çalmaya başlamadan önce o tavra en yakın bağlama düzenine göre akort edilmesine dikkat edilmelidir.

Başlıca bağlama tavırları ise,

1-Zeybek Tavrı
2-Sürmeli Tavrı
3-Kayseri Tavrı
4-Konya Tavrı
5-Silifke Tavrı
6-Azeri Tavrı
7-Ankara Tavrı
8-Aşıklama Tavrı
9-Karadeniz Tavrı
10-Rumeli Tavrı
11-Karşılama
12-Teke Tavrı

Bağlama Dersi İzmir