Bağlamanın Bölümleri

Bağlamanın Bölümleri

bağlamaBağlama, üzerinde alt eşik ve baş eşik olmak üzere iki eşiği olan, bu eşikler üzerinde gerilmiş tellerin mızrap veya parmak ucu ile titreşen tellerin ses verdiği bir enstrümandır. Bağlamanın gövdesi, ağaçlardan oyma yöntemiyle ya da ince ağaç dilimlerinin kesilip birbirine eklenmesi ile olur ve şekli damlaya benzer. Gövdeye orantılı olarak yapılan sap üzerinde misinadan ya da kirişten perdeler bulunur. Günümüzde kirişten yapılan teller artık yerini pirinçten, çelikten ya da çelik üzerine bakır sarılı tellere bırakmıştır. Kiraz kabuğundan yapılan mızraplarda yerini plastiklere bırakmıştır.

Bağlamanın, sap ucuna baş,
Burgularına kulak,
Yüz kısmına göğüs ve
Tekne kısmına da gövde diyerek bağlamanın kısımlarını insan uzuvlarıyla da özdeşleştirmişlerdir.