Türk Müziği ve Bağlama

Türk müziğinde bağlama kursu izmir yerini öğrenmek için ideal yerdesiniz. Saz kursu İzmir Buca olarak biz iyi okumalar diliyoruz.

 

Cumhuriyet Döneminde halk müziği üzerine olan çalışmalar Dar-ul-elhan ve sonrasında Türk Halk Bilimi Derneği ile İstanbul Devlet Konservatuarı ve Ankara Devlet konservatuarı ile halk evleri gibi bazı kurumlar tarafından yürütülmeye çalışılmıştır. Buna ek olarak  radyoda yapılan çalışmalar da, özellikle armonizasyon ve türkülerin çok seslendirilmesi çalışmaları her ne kadar Cumhuriyet dönem’inde karşımıza çıksa da oluşumu çok daha önceye denk gelmektedir.

Türk halk müziği ve Sanat müziğinin görünümü Cumhuriyet döneminde karşımıza çıksa da  aslında bu müziklerimizin kökeni çok daha öncelere dayanmaktadır. Cumhuriyet dönemin de müziğimize duyulan aidietten yola çıkarak anonim olan halk şarkılarının derlenmesi bu dönemde Türk müziğine dair yapılan çalışmalardan bir tanesidir. Ancak tekrar belirtmekte fayda var. Bu müziğin kökeni Cumhuriyet döneminden çok daha önceye dayanmaktadır. Buna da örnek olarak 15.yy’da Osmanlı sarayların da kullanılan derlemeler karşımıza çıkmaktadır.

Buradan yola çıkarak  özellikle halk müziğinde karşımıza çıkan bağlamanın kökeni de bir bu kadar eskidir. Bazı müzik yazılarında karşımıza çıkan kopuz, bağlamanın  atası olarak kabul edilmektedir. Kopuzun Göktürk ve Altay  zamanlarına denk geldiği de ayrı bir bilgi olarak verilebilir. Dolayısıyla  bağlama  (saz)  çok eskiye dayanan türk müziğinin temellerini oluşturan etmenlerden biridir.