Bağlama Nasıl  Bir Enstrumandır?

Türk Halk müziğinde kullanımına sıkça rastlanılan bağlama, telli bir çalgıdır. İcrası hem parmakla hem de tezeneyle yapılabilen bu enstrumanın bilinen ilk halinin kopuz olduğu düşünülmektedir. Halk ağzında bir diğer adı da saz olarak bilenen bağlama ile kopuz arasında sadece biçim...

Neden Bağlama Çalmalı?

Türk Halk müziğinde kullanımına sıkça rastlanılan bağlama, telli bir çalgıdır. İcrası hem parmakla hem de tezeneyle yapılabilen bu enstrümanın bilinen ilk halinin kopuz olduğu düşünülmektedir. Halk ağzında bir diğer adı da saz olarak bilenen bağlama ile kopuz arasında sadece...