Bağlamayla Düzenleri

Bağlamanın Dört Temel Düzeni Bağlama düzeni, geleneksel halk müziği ezgilerinin çalınmasına, ifade edilmesine yarayan, önemli ölçüde kültürel ve coğrafi boyutları bulunan ve Anadolu’ da anlatılanlara yardımcı olan çalım şekilleridir. Bağlamada 4 temel düzen vardır fakat...