Geçmişten Bugüne Bağlama

Geçmişten Bugüne Bağlama

Bağlamanın Atası

bağlamanın tarihi

bağlamanın tarihi

Tarihi iki bin yıl öncesine kadar giden bağlama, Orta Asya müzik geleneğinden yayılmış, telli sazlar grubundan önemli bir enstrümandır.

Tekne, göğüs ve sap olmak üzere üç ana bölümden oluşur ve atası kopuzdur. Öncelikle Orta Asya’da benimsenen daha sonra sırasıyla Anadolu ve Rumeli’ye de yayılan bağlama, daha çok Anadolu ile özdeşleştirilmiştir ve Türk halk müziğinin en temel enstrümanlarından biri olmuştur.

Misket, müstezat, bağlama ve bozuk düzen olmak üzere, dört ana düzende çalınabilen bağlama, yörelere göre farklılaşan çalım tekniklerine sahiptir. Ayrıca ana düzenlerin altında yer alan alt düzenlerle geniş bir yelpazesi vardır. Hüdayda düzeni ve bozlak düzenleri gibi. Fakat bağlama çalmayı öğrenmek istiyorsanız, bağlama derslerine öncelikle dört ana düzeni öğrenerek başlamalısınız.

Bugün Orta Asya’dan balkanlara kadar geniş bir coğrafyada çalınan bağlama, günümüze kadar dede korkut gibi, sözlü gelenekte verilen eserlerde şairlerin eşlik enstrümanı olarak kullanılmıştır. Her duyguya hitap edebilen özelliği ve halkın benimsediği dili kullanması sebebiyle gün geçtikçe daha da çok sevilmektedir.

Ayrıca bağlamanın ilginç tarihi için “Bağlamanın Hikayesi” yazımızı da okuyabilirsiniz.